close menu

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Header Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Section

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Main Component

Από τις πρώτες αποφάσεις του έλαβε το Δ.Σ. ήταν η έκδοση περιοδικού, θα μπορούσε μάλιστα να ισχυριστεί κανείς ότι, η απόφαση αυτή ήταν ταυτόχρονη και ταυτόσημη με την ίδρυση της Εταιρείας.

Ο σκοπός του περιοδικού ήταν η καλλιέργεια της επιστημονικής πλευράς της Οδοντιατρικής και η παροχή γνώσεων που σχετίζονταν με την εξέλιξη των διαφόρων επιμέρους κλάδων ή ειδικοτήτων.

Η σύνταξη του περιοδικού δίνει πολύ χαρακτηριστικά την περιγραφή των λόγων που οδήγησαν στην έκδοση του περιοδικού τονίζοντας ότι «... ο οδοντίατρος πρέπει και αυτός να αναγνωρίζη την άγνοιάν του και να προσπαθεί να την περιορίζη δια της συνεχούς μελέτης, αποκτών ούτω την ευκαιρίαν να διδάσκεται τας συγχρόνους πρακτικάς αρχάς, βασιζόμενος επί των κεκτημένων ιατρικών γνώσεων ...».


Στο πρώτο τεύχος που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1947

φιλοξενήθηκαν κυρίως μελέτες των ιδρυτικών μελών με πρώτη αυτήν του Ε. Παπαντωνίου για το τότε πολύ επίκαιρο θέμα των ακρυλικών ρητινών. Από τότε μέχρι σήμερα η Οδοντοστοματολογική Πρόοδος δεν έλειψε ούτε ένα δίμηνο και δεν υποχρεώθηκε να παραλείψει τεύχη ή να προβεί σε έκδοση διπλών τευχών. Οι 69 τόμοι, τα 360 τεύχη, και περίπου 17.500 σελίδες, καθώς και ένας εντυπωσιακός αριθμός ..... μελετών αποτελούν την τεράστια προσφορά του περιοδικού στην Ελληνική Οδοντιατρική Επιστήμη. Έγινε προσπάθεια για να υπάρχει ισομερής κατανομή των εργασιών, να παρουσιάζονται εκλεκτικά, μεταφράσεις από ενδιαφέρουσες ξένες εργασίες, να παρουσιάζονται εκτενείς περιλήψεις από την ξένη βιβλιογραφία κ.ά.


Η πορεία όμως αυτή δεν υπήρξε εύκολη.

Οι πρώτοι «επί της ύλης υπεύθυνοι», που στην ουσία είχαν και την ευθύνη έκδοσης, εκτύπωσης και διακίνησης, έπρεπε πρώτα από όλα να εξασφαλίσουν ικανό αριθμό μελετών, πράγμα όχι και τόσο εύκολο σε μία εποχή που και η γλωσσομάθεια αποτελούσε σπάνιο προσόν για τον οδοντίατρο. Δεύτερο πρόβλημα ήταν η εξασφάλιση χάρτου. Τα αποθέματα της χώρας ανύπαρκτα, και το λίγο χαρτί που εισήρχετο κυρίως μέσω της αμερικανικής βοήθειας δεσμευμένο από το κράτος για τις ανάγκες τους και της απαιτήσεις της δημοσιογραφίας. Η έκδοση κάθε τεύχους αποτελούσε κατά τις μαρτυρίες των παλαιοτέρων Εταίρων «ένα διαρκές άγχος», το δε κόστος εκαλύπτετο πάντα από τις εισφορές των Εταίρων. Μόλις το 1957 το περιοδικό άφησε κέρδος στην Εταιρεία εκ δρχ. 43.000 της εποχής, επί περιόδου Η. Κούτση. Τα προβλήματα ήταν τόσα πολλά, ώστε το 1952 είχε γίνει σοβαρή σκέψη για αναστολή της έκδοσης του περιοδικού. Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, επικράτησε με διαφορά μίας ψήφου, η άποψη αυτών που υποστήριζαν τη συνέχιση της έκδοσης και στους οποίους ανετέθη η περαιτέρω ευθύνη της διακίνησής του.

Είναι πράγματι άξια μνείας η προσπάθεια που κατεβλήθη από όλους όσους είχαν την ευθύνη της έκδοσης και διακίνησης του περιοδικού από την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους και μέχρι το 1981 που το περιοδικό μπήκε στη σύγχρονη περίοδο της ιστορίας του.

Αυτοί ήταν οι Γ. Μιχαλέττος, Α. Βρότσος, Κ. Βρότσος, Β. Πεζούλας, Χ. Χαραλαμπάκης, Η. Κούτσης, Δ. Σπυρόπουλος, Τ. Κωσταρίδης, Σ. Συκαράς. Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε εδώ την επί πολλά χρόνια συμβολή του φιλολόγου Β. Κυβέλου στη διόρθωση και τη φιλολογική επιμέλεια του περιοδικού.


Όπως γράψαμε παραπάνω, σημαντικός αριθμός στην ιστορία του περιοδικού ήταν η ανάληψη της έκδοσής του από τον Α. Αγγελόπουλο. Δημιουργήθηκε τότε η θέση του Επιστημονικού Εκδότη με πενταετή θητεία και επικουρούμενου από Εκδοτική Επιτροπή με σκοπό την πληρέστερη έκδοση. Η περίοδος Α. Αγγελόπουλου χαρακτηρίσθηκε από σημαντικές καινοτομίες που αναζωογόνησαν το περιοδικό, όπως η αλλαγή του σχήματος, η χρησιμοποίηση κριτών για την αξιολόγηση των εργασιών, η οργάνωση αρχείου εργασιών, η ύπαρξη θεμάτων και ειδών εργασιών από όλο το φάσμα της συγγραφικής παραγωγής κ.ά.


Τον Α. Αγγελόπουλο διαδέχθηκε το 1988 ο Β. Τσάτσας και αυτόν το 1994, ο Ζ. Μαντζαβίνος με Αναπληρωτή Εκδότη αρχικά τον κ. Ι.Α. Βρότσο και στη συνέχεια τον κ. Κ. Νιαμονητό. Το 1999 Επιστημονικός Εκδότης ανέλαβε ο κ. Ι.Α. Βρότσος με Αναπληρωτές Εκδότες τους κ.κ. Ι.Κ. Καρούση και Σ. Κούρτη, ενώ στη συνέχεια μόνο με τον κ. Ι.Κ. Καρούση.

Από το έτος 2022, την ευθύνη του περιοδικού ως Επιστημονικός Εκδότης, έχει ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Ιωάννης Τζούτζας.

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Bottom info

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΔΩΡΗΤΕΣ

 LOGO NEODENT  6

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

logo INTERMED

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

LOGO DGOI Tufts

 

 

 

proodoseoe.gr |Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης |EOE - Home Section

ΧΟΡΗΓΟΙ

logo MAVRAIDOPOULOS NEW 11 apostolidis 10
 12 dental expert Logo ELUDRIL ELGYDIUM LOGO EMS
impladend LOGO PNG 24 southern implant Neodent Logo
 
logo IPM DENTAL Sadent banner